evian
naive
nivea
naevi
vein
vain
vane
via
vie
ave
yo